Tin tức


năm học mới, nghĩ về giáo dục 4.0

*GD&TĐ – Cuộc/ cách mạng công nghiệp 4.0 đ/òi hỏi hệ thống GD phải nhanh chóng thay đổi toàn diện việc dạy – học theo tiêu chuẩn mới, để có thể hòa nhập vào nền kinh tế số. Vậy ngành GD cũng như thầy ...

Đối tác chiến lược