Đăng ký ngay

E-ENGLISH
(DÀNH CHO TRẺ TỪ 11 - 15 TUỔI)

E-English Secondary là chương trình tiếng Anh thiếu niên hướng đến xây dựng nền tảng kỹ năng tiếng Anh học thuật vững chắc và chuẩn bị lộ trình rõ rệt cho các kỳ thi chuẩn hóa ngôn ngữ Cambridge for Schools. Cùng với các chủ đề khoa học xã hội hiện đại trên nền tảng công nghệ hỗ trợ học trực tuyến, học viên được rèn luyện các khung kỹ năng của thế kỷ 21 cho sự phát triển toàn diện của các công dân toàn cầu tương lai thông qua các hoạt động lớp học phong phú và các dự án học tập sáng tạo phù hợp với lứa tuổi thiếu niên.

chỉ có tại
American Learning Lab

Kết hợp linh hoạt giữa các phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo quy chuẩn và mô hình giáo dục 5E (Engage - Explore - Explain - Elaborate - Evaluate), giúp khơi gợi hứng thú tìm hiểu về các nội dung bài học, đào sâu kiến thức ngôn ngữ và kiến thức về cuộc sống.

Kho học liệu truyền thông đa phương tiện phong phú kết hợp với các dự án sáng tạo xuyên suốt, tạo môi trường tương tác với tiếng Anh và xây dựng các kỹ năng phần mềm cùng tư duy phản biện nhạy bén.

Các bài tập mô phỏng bài thi Cambridge for Schools cùng với những hướng dẫn giải quyết vấn đề cụ thể, giúp rèn luyện kỹ năng làm bài thi quốc tế và đạt được sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi ngôn ngữ chuẩn hóa theo khung Cambridge.

GIÚP HỌC SINH

ĐẠT 3 KẾT QUẢ VƯỢT TRỘI

Công nghệ tiên tiến nhất của NXB hàng đầu thế giới Pearson giúp cho học viên tiếp cận nền tảng tiếng anh học thuật một cách chủ động và dễ dàng đạt điểm cao trong các kỳ thi quốc tế.

Chuẩn bị cho học viên các kỹ năng và kiến thức về từ vựng-ngữ pháp để đạt các kết quả tốt nhất cho các kỳ thi chuẩn hóa ngôn ngữ Cambridge for Schools, phù hợp với lứa tuổi thiếu niên.

Xây dựng các kỹ năng thế kỷ 21 giúp học viên phát triển toàn diện để hội nhập toàn cầu.

lộ trình học

Đối tác chiến lược